Kraj Bavarske Sovjetske Republike u Münchenu

Bavarska Sovjetska Republika proglašena je u Münchenu 5. travnja 1919. godine. Na čelu republike, koja nije trajala niti mjesec dana, bio je komunist Eugen Leviné. Već 3. svibnja 1919. desničarske snage nasilno su ugušile Bavarsku Sovjetsku Republiku.