Pogubljen Padraig Pearse, vođa irskog Uskrsnog ustanka

3. svibnja 1916. godine umro je Padraig Pearse, vođa irskog Uskrsnog ustanka. Nakon podizanja Uskrsnog ustanka, Pearse je proglašen predsjednikom Republike Irske, naravno samo imenom. Pročitao je Uskrsni proglas ispred Glavne pošte u Dublinu. Kad je uvidio da ne mogu pobjediti, naredio je svima da se predaju. Pogubljen je 3. svibnja 1916. u 36. godini ispred streljačkog voda.